Klank-schalen

Klankschalen

Klankschalen

Klankschaal

Na de inval van de Chinezen in Tibet, 1951 zijn de schalen in de openbaarheid gekomen. 90% van de kloosters en tempels is met de grond gelijk gemaakt. Vluchtende monniken zouden ze hebben meegenomen en later gedeeltelijk verkocht.

Er is weinig bekend over het gebruik van de schalen uit het Himalaygebied. Blijkbaar is het bij de monniken streng verboden om er over te praten. Waarvoor ze gebruikt werden of worden is moeilijk te achterhalen, offerschalen, eetgerei, kalenderschalen, meditatieschalen?. Een mogelijke reden is dat de kennis van het geluid een grote macht met zich meebrengt. Het geluid dient ervoor om te reizen zonder zich te verplaatsen. Men komt in verbinding met o.a. planeten. Het is een oud principe dat klank het voertuig is voor onze geest naar een andere staat van bewustzijn. Vanuit de scheppingstradities wordt klank gezien als de bron van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

Antieke origenele klankschalen bestaan uit een legering van meestal 7 metalen Goud (zon) zilver (maan) kwik (Mercurius), koper (Venus) ijzer (Mars) tin (Jupiter) en lood (Saturnus). Deze metalen zijn gelinkt aan de zeven planeten en deze weer met de 7 chakra`s, 7 tonen.

Het lijkt of er een einde is gekomen aan het oude ambacht. De schalen worden nu fabrieksmatig (gieten) gemaakt. De originele schalen die nog in omloop zijn minstens 50 jaar oud. Ze zijn geklopt en gehamerd. In de `fabrieksmatige` schalen ontbreekt de `spirit` (deze neem je waar als je een aangeslagen schaal een beetje op zijn kant voor C3 houdt, ervaar je een rustige vibratie = de spirit, dan is de schaal goed) De originele metalen klankschalen bezitten als enige de unieke, volle, warme diepdoordringende klanken, met een eigen karakter, toon en vibratie die op alle delen van lichaam ziel en geest hun werking hebben.

Metaal Planeet Toonfrequentie Chakra
Goud Zon Bis-504,88Hz  
IJzer Mars D-289,44 Hz C2
Koper Venus A-442,46 Hz C6
Kwik Mercurius Cis-282,54 Hz  
Lood Saturnus D-295,70 Hz  
Tin Jupiter Fis 367,16 Hz  
Zilver Maan Gis- 420,84Hz C7
  Aarde, dagtoon (24uur) G-388,36 Hz C5
  Geen planeettoon C-261,63 Hz C1
  -idem E-329,63 Hz C3
Aarde platonisch jaar Wenteling aardas (25.920jaar) F-349,23 Hz C4
 
Aarde jaartoon Cis 272,20 Hz=oertrilling Om

CONTACT MET DE OERTONEN: Tonen werken in op lichamelijk, emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel niveau. Door te luisteren naar de planeettonen, de oertonen en deze te laten resoneren in ons lichaam kunnen we onze persoonlijkheid versterken en onze latente vermogens naar boven halen.

Er zijn een aantal tonen die specifieke kenmerken bezitten:
Cis- jaartoon (gebaseerd op 365 dagen): kalmerende en rustgevende toon, wordt in meditaties gebruikt, de oerklank OM, brengt helderheid, een gevoel van verlichting, vreugde en ze kan je in harmonie brengen met de universele kosmische trillingen. Kan het beste `s avonds worden gespeeld. G-dagtoon (gebaseerd op 24 uur): werkt opwindend en kan leiden tot extase F- toon van het platonische jaar (gebaseerd op de wenteling aardas 25.920jaar): werkt verhelderend en geeft inzicht en helpt bij het verwerken van emoties en leidt tot vreugde, vrolijkheid en evenwicht Fis-toon van Jupiter: bevordert de mystieke beleving, het beleven van de goddelijke kern in jezelf

Als je hier mee wilt experimenteren, kun je naast klankschalen ook een klankschaal CD luisteren die gebaseerd zijn op de planeettonen, de oertonen van de aarde, de zon en de maan. Deze zijn het belangrijkst. Ze resoneren dag in dag uit in ons bewust- en onderbewustzijn. Door te luisteren naar de oer- of planeettonen worden onze intuïtieve vermogens aangeboord, ongekende mogelijkheden in onszelf worden naar boven gehaald en draagt bij tot transformatie. Begin wel met de aardetonen Cis en G daarna de F als je goed geaard bent. Ga voorzichtig om met het geluid van de klankschalen en met de planeettonen in het bijzonder. Zeker bij therapeutisch gebruik, we weten hier eigenlijk nog veel te weinig van. Het meest veiligst is de Cis-Om te laten vibreren als rustgevende factor. Tip: gebruik deze CD`s niet als achtergrond muziek.

Klank Klank, trilling, wordt gezien als de bron van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

De klankschaal stimuleert u de eigen harmonische frequenties terug te vinden in uw lichaam. De meeste klankschalen produceren Alfagolven en geven de ervaring van diepe ontspanning

Klank is trilling
klank vormt
klank ordent
Klank is energie
Klank is kleur
Klank is vorm
Klank transformeert vorm
Klank kan genezen
Klank zorgt voor het `gezamenlijk aaneensluiten van fasen` (slinger uurwerken, meerdere vrouwen in een huis gaan tegelijkertijd menstrueren)

Aan klankschalen worden een reeks van positieve eigenschappen toegeschreven die bijdragen aan de levensvreugde en vitaliteit o.a.:

 • Werken rustgevend, verhogen en verruimen het bewustzijn, voelen, concentratie en denkvermogen
 • Harmoniseren en versterken de chakra`s
 • Reinigen van de aura
 • Verstevigen de werking van kristallen en edelstenen
 • Versterkt het helder waarnemen, de intuïtie
 • Levensenergie wordt gestimuleerd en brengt het transformatieproces op gang
 • Men slaapt beter
 • Bloedruk wordt normaal
 • Immuunsysteem komt in evenwicht
 • Creativiteit wordt verhoogd
 • Ademhaling wordt geharmoniseerd
 • Synchronisatie linker en rechter hersenhelft

Synchroniseren: Links = logische denkvermogen, analyseren, spraakcentrum Rechts = gevoelswereld, creativiteit, seksualiteit, intuïtie, en spiritualiteit Al vrij vroeg, vanaf ons 5e jaar wordt van ons geacht de linker helft te gebruiken met als gevolg dat er creativiteit blokkades en gevoelsremmingen kunnen ontstaan. Met behulp van klankschalen, klankschalen cd, kun je beide helften weer synchroniseren

Bewust omgaan met de klank doet ons ervaren hoe luisteren de kunst van de stilte bijbrengt. De schalen nodigen ons uit om in het nu te treden, stil te staan, te luisteren en helpen ons om (weer) in harmonie te komen

HELENDE EN TRANSFORMERENDE WERKING: De trillingen, (oer)klanken, muziek verplaatsen zich gemakkelijk door ons lichaam (80% is immers water) Het is als een massage voor de cellen. Iedere cel van ons lichaam bevat alle informatie voor het individu en iedere cel is in staat informatie op te nemen of te transformeren naar een ander niveau als de cellen gaan resoneren met bepaalde klanken Veel natuurvolken gebruiken ze nog vb de aboriginals met hun didgeridoo`s. Net als de klankschalen hebben deze instrumenten gemeen dat zij door klankvibraties in staat zijn oerervaringen op te roepen.

Het gebruik van een klankschaal, gong of tingsha stimuleert het lichaam en de organen weer om in de oorspronkelijke lichaamseigen frequentie (trilling) te komen het `gezamenlijk aaneensluiten van fasen`

KEUZE VAN EEN SCHAAL Alles heeft zijn eigen frequentie, trillingsgetal. Je kunt je `eigen` schaal alleen vinden door zelf te luisteren, niet met je hoofd maar met je hart te voelen. Ervaar de klank, luister met het hele lichaam. Ontdek de verschillende geluidsvormen. Sla een schaal aan, beweeg naar je hart toe, sla nog eens aan en laat de klank doorzingen. Hoe reageert uw lichaam hierop? De vibratie is tastbaar, de trilling gaat bij je naar binnen. Dus voel het zelf en realiseer dat je zelf een unieke klankbodem bent.

Behandeling met schalen: `niets gaat verloren waar energie uit liefde stroomt`

Een belangrijke factor is de wil tot genezing van de patiënt zelf. Daarnaast speelt een houding van positieve aandacht, mededogen en de intentie om een ander te helpen van de kant van behandelaar een grote rol.

Klankschalen worden in een groot aantal westerse landen gebruikt bij genezing en healing, meditatie en transformatie. Het zijn hulpmiddelen voor het verhogen van het welzijn van lichaam, ziel en geest. Ze openen de weg naar persoonlijke bewustwording en spirituele groei. Door bewust te luisteren train je niet alleen het uiterlijke gehoor maar ook het innerlijke oor dat in verbinding staat met de intuïtie.

De healing is gericht, vanuit een holistische visie, op het herstellen van de energiebalans en de oorspronkelijke harmonie op lichamelijk, emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel gebied. Door angst, traumatische ervaringen treden er blokkades op in ons lichaam waardoor de levensenergie niet optimaal meer kan doorstromen.Via klankschalen wordt getracht de harmonie te herstellen.

Dit is een proces dat men bewust met zich zelf aangaat. Denk eraan wij kunnen geen `genezing` geven maar wel de cliënt ondersteunen in het opheffen van blokkades en de weg wijzen naar spirituele transformatie. Dit transformatieproces heeft ook een meditatieve kant: transformatie is de brug naar persoonlijke spirituele groei.

Door klankschalen op of rond het lichaam te plaatsen, aan te slaan met een vilten klopper, te laten `zingen` kan men het gehele lichaam een klank massage geven. Van top tot teen. De boventonen die ontstaan bij het wrijven langs de buitenkant van de schaal zijn van grote invloed op de lichaamscellen en zorgen dat lichaam, ziel en geest geharmoniseerd worden.

De lage tonen zijn aardend, rustgevend en beïnvloeden de onderste chakra`s. De hoge tonen klinken vrolijk, ruimen blokkades en oude energiepatronen uit de weg om de weg naar bewustwording, genezing en transformatie vrij te maken.